نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارتن پستی سایز 1

1,860 تومان1,970 تومان
 • نوع جنس: سه لایه 
 • فلوت: c
 • طول کارتن: 15
 • عرض کارتن: 9.5
 • ارتفاع کارتن: 9.5

کارتن پستی سایز 5

9,000 تومان9,220 تومان
 • نوع جنس: سه لایه
 • فلوت: c
 • طول: 35
 • عرض: 24.6
 • ارتفاع: 19.6

کارتن پستی سایز 4

5,870 تومان6,170 تومان
 • نوع جنس: 3 لایه
 • فلوت: c
 • طول کارتن: 30
 • عرض کارتن: 19.6
 • ارتفاع کارتن: 19.6

کارتن پستی سایز 2

3,260 تومان3,460 تومان
 • نوع جنس: سه لایه 
 • فلوت: c
 • طول کارتن: 20
 • عرض کارتن: 14/5
 • ارتفاع کارتن: 9/5

کارتن پستی سایز 3

4,170 تومان4,270 تومان
 • نوع جنس: سه لایه
 • فلوت: c
 • طول کارتن: 20
 • عرض کارتن: 19.6
 • ارتفاع کارتن: 14.6

کارتن پستی سایز 6

10,500 تومان10,750 تومان
 • نوع جنس: سه لایه
 • فلوت: c
 • طول:45
 • عرض:24.6
 • ارتفاع:19.6

کارتن پستی سایز 7

12,550 تومان12,750 تومان
 • نوع جنس: سه لایه
 • فلوت: c
 • طول: 40
 • عرض: 29
 • ارتفاع: 24

کارتن پستی سایز 8

19,500 تومان19,740 تومان
 • نوع جنس: سه لایه
 • فلوت: c
 • طول: 45
 • عرض: 39
 • ارتفاع: 29